Algemene voorwaarden voor opleidingen

Artikel 1: Algemene voorwaarden

De opleidingen aangeboden door Lamazi, met maatschappelijke zetel te Kardinaal mercierstraat 79 8000 Brugge, bieden klanten de mogelijkheid om opleidingen online of op locatie aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke inschrijving die wordt geplaatst door een deelnemer aan een opleiding (“Deelnemer”). Door een inschrijving te plaatsen voor een opleiding bij Lamazi, aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de deelnemer worden uitgesloten, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard door Lamazi.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen voor opleidingen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief  BTW en alle andere verplichte belastingen of taksen bij het afrekenen.

Indien administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bij annulering van een opleiding worden administratiekosten van €35 incl. BTW gerekend.

Artikel 3: Aanbod

Het aanbod van opleidingen wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Lamazi behoudt zich echter het recht voor om het aanbod aan opleidingen te wijzigen of in te trekken.

Artikel 4: Inschrijving en Betaling

Inschrijvingen voor opleidingen kunnen online of via andere aangewezen kanalen worden gedaan. De Deelnemer heeft de keuze uit verschillende betaalwijzen, zoals aangegeven op het moment van inschrijving.

Betaling dient te geschieden volgens de instructies op het moment van inschrijving. De deelnemer is pas definitief ingeschreven voor een opleiding na ontvangst van de betaling door Lamazi.

Artikel 5: Annulering en Terugbetaling

Bij annulering van een opleiding door de deelnemer gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding worden administratiekosten van €35 incl. BTW in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt 50% terugbetaald of kan worden overgezet naar een waardebon voor toekomstige opleidingen. Indien het bedrag wordt terugbetaald als waardebon, is de waardebon 1 jaar geldig.

  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding vindt geen terugbetaling plaats. Het inschrijvingsgeld kan niet worden terugbetaald.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele eigendom van het lesmateriaal en de inhoud van de opleidingen blijft te allen tijde bij Lamazi.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Lamazi is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel voortvloeiend uit deelname aan de opleidingen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Lamazi.

Artikel 8: Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunnen deelnemers contact opnemen met de klantenservice van Lamazi.

Artikel 9: Wijziging van Voorwaarden

Lamazi behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op inschrijvingen die worden geplaatst na de datum van wijziging.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Lamazi bevoegd.

Winkelwagen