Welkom

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE CURSUSSEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE CURSUSSEN

Laatst bijgewerkt op 20/09/2023

Dit document (hierna te noemen “de Overeenkomst”) bevat de algemene voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”) die van toepassing zijn op het gebruik van de online cursussen en diensten (hierna te noemen “Cursussen”) aangeboden door Lamazi. Door de Cursussen te kopen en te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1. Cursusbeschrijving

1.1 Lamazi biedt online cursussen aan zoals beschreven op de website van academy.lamazi.be

1.2 De beschrijving van elke cursus omvat informatie over de inhoud, duur, prijs en beschikbare materialen.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 De prijzen voor de Cursussen worden vermeld op de website van Academy.lamazi.be. Alle prijzen zijn inclusief toepasselijke belastingen, tenzij anders vermeld.

2.2 Betaling voor de Cursussen kan worden gedaan via de betaalmethoden vermeld op de website.

 

4. Intellectuele Eigendom

4.1 Alle inhoud van de Cursussen, inclusief maar niet beperkt tot tekst, video’s, afbeeldingen en documenten, is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Lamazi of zijn licentiegevers.

4.2 U mag het cursusmateriaal niet herverdelen, kopiëren of op enigerlei wijze verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Lamazi.

 

5. Certificering

5.1 Certificaten worden verstrekt aan cursisten die aan de cursusvereisten voldoen, zoals beoordeeld door Lamazi. Het certificaat zal de naam van de cursist bevatten.

5.2 Indien de online training wordt gebruikt voor het trainen van personeel in uw salon, wordt het certificaat uitsluitend op naam van uw salon uitgegeven en niet op naam van individuele personeelsleden. Na het voltooien van de theoretische fase van de cursus, heeft u de mogelijkheid om de praktijkfase bij ons te volgen. Het certificaat voor de praktijkfase wordt op naam van de individuele personeelsleden uitgereikt die de praktijktraining hebben gevolgd.

Dit zorgt ervoor dat de certificaten worden uitgereikt volgens uw specifieke behoeften en de manier waarop u de training in uw salon implementeert.

 

5.3 Het is uitdrukkelijk verboden om de verkregen certificaten te gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief het verdienen van geld door de training aan derden aan te bieden. De training is uitsluitend bedoeld voor interne opleiding binnen uw salon en mag niet worden verkocht, verhuurd, of anderszins gedeeld met derden voor winst. Het gebruik van de training is beperkt tot het trainen van collega’s binnen uw salon.

 

5.4 Certificaten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

6. Privacy en Gegevensbescherming

6.1 Lamazi verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

7. Beëindiging van de Overeenkomst

7.1 Lamazi  behoudt zich het recht voor om de toegang van een cursist tot de Cursussen te beëindigen in geval van schending van deze Voorwaarden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Lamazi is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, letsel of enige andere aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de Cursussen.

9. Klachtenprocedure

9.1 Klachten moeten schriftelijk worden ingediend via info@lamazi.be. Lamazi zal zich inspannen om klachten zo snel mogelijk op te lossen.

10. Restitutievoorwaarden

Annulering door de Cursist
1.1 Na de aankoop van een cursus is het niet mogelijk om de cursus te annuleren en een terugbetaling aan te vragen. Alle aankopen zijn definitief.

Annulering door Lamazi
2.1 Lamazi behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren of uit te stellen in geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende inschrijvingen, technische problemen of overmachtssituaties. In dergelijke gevallen zal Lamazi de cursist op de hoogte stellen en zal een volledige restitutie van de betaalde cursusgelden worden verstrekt.

 

Niet-nakoming van Cursusvereisten
3.1 Als een cursist niet voldoet aan de vereisten voor het succesvol voltooien van de cursus, zoals uiteengezet in de cursusmaterialen, heeft de cursist geen recht op restitutie.

 

Technische Problemen
4.1 In geval van technische problemen die de toegang tot de cursusmaterialen verstoren, zal Lamazi redelijke inspanningen leveren om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er zal geen restitutie worden verstrekt als gevolg van tijdelijke technische problemen die buiten de controle van [Uw Bedrijfsnaam] liggen.

Dit aangepaste beleid laat duidelijk zien dat er geen annuleringen en terugbetalingen mogelijk zijn nadat de cursus is aangeschaft. Zorg ervoor dat dit beleid duidelijk wordt gecommuniceerd aan uw cursisten voordat ze een cursus aanschaffen.3. Toegang tot Cursusmateriaal

3.1 Na aankoop van een Cursus heeft u toegang tot het relevante cursusmateriaal gedurende de aangegeven toegangsperiode.

3.2 Lamazi behoudt zich het recht voor om toegang tot cursusmateriaal te beëindigen of op te schorten bij schending van deze Voorwaarden.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

10.1 Deze Overeenkomst valt onder de wetten van Lamazi. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Brugge.

Door deze Voorwaarden te accepteren, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn uiteengezet.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@lamazi.be

 

Voorwaarden .pdf

Bestandsgrootte: 63 kb